หลักสูตร

หลักสูตรแห่งความสำเร็จ เส้นทางสู่การเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

สถาบันกวดวิชานายร้อยทักษิณ มีหลักสูตรการเรียนให้น้องนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนได้ตามช่วงเวลาและความเหมาะสมควบคู่ไปกับการเรียนอยู่ที่โรงเรียน โดยแต่ละหลักสูตรจะเน้นเจาะลึกในแต่ละรายวิชา ที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง สำหรับเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร โดยทางสถาบันกวดวิชานายร้อยทักษิณ ได้จัดหลักสูตรที่เน้นทั้งด้านวิชาการและพละศึกษา เพื่อให้หนักเรียนทุกคนมีความพร้อมทุกด้านในการเข้าสู่รั้วเตรียมทหาร

 • คอร์สประเภท: อยู่ประจำตลอดปี ย้ายมาอยู่กับนายร้อยทักษิณ

  เวลาเรียน: เรียนวิชาการเจาะลึกการทำข้อสอบตลอดทั้งปี
  รายละเอียด:
  คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารอย่างแท้จริงโดยนักเรียนจะเป็นนักเรียนที่ดรอปเรียนหรืออยู่ประจำที่สถาบัน และต้องการใช้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงวันสอบให้คุ้มค่ามากที่สุด คอร์สตลอดปี คือคอร์สที่เปรียบเสมือนทางลัดสู่ความสำเร็จ เนื่องจาก นักเรียนจะได้ติวเข้มเพื่อสอบเข้าเตรียมทหารล้วนๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน นักเรียนจะได้อยู่ในบรรยากาศของการแข่งขัน ระหว่างผู้ที่มีความตั้งใจจริง ทำให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือ นักเรียนจะได้อยู่ในศูนย์รวมความรู้และตำรา มีครูคอยให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัย

 • คอร์สประเภท: คอร์ดเปิดเทอม จ-พฤ(18.00-20.00)

  เวลาเรียน: วันจันทร์-ศุกร์ ของการเปิดเทอมปกติของโรงเรียน(ไม่ประจำที่สถาบัน)
  รายละเอียด:
  คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารอย่างแท้จริง ต้องการเรียนโรงเรียนปกติและกวดวิชาเพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร โดยคอร์สนี้นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาเฉพาะทุกวันระหว่างการเรียนร่วมกับโรงเรียนปกติ เพื่อเป็นการฝึกฝนและกระตุ้นตนเองให้มีความรู้เพื่อสอบ โดยมีครูคอยให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยในการเรียนหรือทำข้อสอบ

 • คอร์สประเภท: คอร์ดเปิดเทอม 1 (มิ.ย.-ก.ย.)

  เวลาเรียน: วันเสาร์และอาทิตย์ของเทอมเรียนปกติแบบประจำหรือไปกลับ
  รายละเอียด:
  เป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อยห้องละไม่เกิน 25 คน ทำให้นักเรียนใกล้ชิดกับครู อาจารย์ รับเนื้อหาอย่างได้เต็มที่ สอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา อาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่มาจากโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับเนื้อหาในโรงเรียนเตรียมทหาร

 • คอร์สประเภท: คอร์สเข้าค่ายเดือนตุลาคม

  เวลาเรียน: ทุกวันในช่วงปิดเทอมเรียนเดือนตุลาคมแบบประจำหรือไปกลับ
  รายละเอียด:
  เป็นคอร์สที่เน้นทั้งทางด้านวิชาการ และพลศึกษา เรียนเนื้อหากันอย่างเข้มข้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมด้วยสูตรคิดลัดคิดเร็ว ที่จะทำให้นักเรียนทำข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็นข้อง่ายๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ฝึกพละครบทุกสถานีที่ใช้ในการสอบ ด้วยครู อาจารย์เฉพาะทาง รวมถึงสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนที่ว่ายไม่เป็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดให้กับนักเรียนให้สามารถสอบผ่านได้ทั้งรอบแรก และรอบสอง พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมา

 • คอร์สประเภท:คอร์ดเปิดเทอม 2 (พ.ย.-ก.พ.)

  เวลาเรียน: วันเสาร์และอาทิตย์ของเทอมเรียนปกติแบบประจำหรือไปกลับ
  รายละเอียด:
  เป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อยห้องละไม่เกิน 25 คน ทำให้นักเรียนใกล้ชิดกับครู อาจารย์ รับเนื้อหาอย่างได้เต็มที่ สอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา อาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่มาจากโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับเนื้อหาในโรงเรียนเตรียมทหาร

 • คอร์สประเภท: คอร์สเข้าค่ายเดือนมีนาคม

  เวลาเรียน: ทุกวันในช่วงปิดเทอมเรียนเดือนตุลาคมแบบประจำหรือไปกลับ
  รายละเอียด:
  ติวเข้มโค้งสุดท้ายของการสอบ เน้นทางด้านวิชาการอย่างเข้มข้น สอนทุกอย่างที่ทำให้น้องทำข้อสอบได้และสอบผ่าน ตรงตามแนวข้อสอบจริง สอนวิธีการทำข้อสอบ เทคนิคต่างๆ รวมไปถึงสูตรคิดลัดคิดเร็วลับ เพื่อให้นักเรียนทำข้อสอบได้เร็ว ถูก และเสร็จทันเวลา รวมถึงการฝึกพละศึกษาเพื่อปรับแต่งในส่วนที่นักเรียนขาดในแต่ละสถานี ทำให้นักเรียนพร้อมที่สุดสำหรับการสอบทั้งรอบแรกและรอบสอง